Arama
Yazı yazma qaydaları

BilgiBitig.com saytında yeni yazı yazdıqda bu qaydalara uyulması vacibdir.

1. Yazı yazılan zaman tərəf tutulmamalı, tərəfsizlik göstərilməlidir. Bu yazıların yazılmasında məqsəd bir adamı, cismi, əşyanı, hadisəni, düşüncəni və s. təbliğ etmək etmək deyil, yazının mövzusu olan adam, cism, əşya, hadisə, düşüncə və s. ilə ilgili bilgi verməkdir.

2. Yazı yazdıqda aşağıda göstərilən üslubda, altbaşlıqlar üzrə yazılmalıdır. Bu altbaşlıqlar tam əhatəedilə bilməsə belə, mümkün olduğu qədər daha çox altbaşlığın əhatə edilməsinə çalışmaq lazımdır:

Yer / ölkə / bölgə haqqında yazan zaman:

-> İlkin, qısa bilgi,

-> Yer / ölkə / bölgənin adının ortaya çıxma səbəbi və mənası,

-> Əhalisi,

-> Hazırkı inzibati durumu,

-> Tarixi və milləti,

-> Coğrafiyası,

-> İqlimi,

-> İqtisadiyyatı,

-> Dini, dili, təhsili, mədəniyyəti,

-> Hal-hazır ki, (ordu, xarici siyasət, infrasruktur və s.) durumu.

Adam / topluluq (millət, xalq, dini topluluq və s.) / qurum (hüquqi şəxslər, şirkətlər, dövlət və içtimayi təşkilatlar və s.) haqqında yazan zaman:

-> İlkin, qısa bilgi,

-> Topluluğun / qurum adının ortaya çıxma səbəbi və mənası,

-> Adamın tərcümehalı / qurumun tarixi,

-> Adamın / qurumun fəaliyyət sahəsi,

-> Adamın / qurumun iş, elmi və s. təcrübəsi,

-> Adamın / qurumun uğurları, mükafatları,

-> Adamın / qurumun hal-hazır ki, durumu.

Olay (hadisə, bayramlar, qeyd olunan günlər və s.) haqqında yazan zaman:

-> İlkin, qısa bilgi,

-> Baş vermə səbəbi,

-> Olaya verilən (xüsusi bir ad verilibsə) adın ortaya çıxması və mənası,

-> Tarixi,

-> Nəticəsi,

-> Hal-hazırda olay davam edirsə, hal-hazır kı, durumu.

Elmi mövzular / elmi sözlüklər (terminlər) haqqında yazan zaman:

-> İlkin, qısa bilgi,

-> Kəşf olunma tarixi,

-> Elmi-praktik əhəmiyyəti,

-> Nəticəsi və hal-hazırda istifadə olunması.

Bitgilər / heyvanlar / digər canlılar haqqında yazan zaman:

-> İlkin, qısa bilgi,

-> Adı, daxil olduğu fəsil, növ, cins və s. haqqında məlumat,

-> Özəllikləri,

-> Yaşadığı, yayıldığı bölgə haqqında bilgi,

-> Yaşamı, əhəmiyyəti, ziyanvericiliyi və s. haqqında bilgi,

-> Hal-hazır kı, durumu.

3. Bu qaydalar yenilənə bilər. Zamanınız olduqca bu səhifni oxumağınız tövsüyyə edilir.

Hesaba giriş
Üzvülük adınız: Üzv olun Şifrəniz: Şifrənizi unutmusunuz?