Arama
Diqqətinizə:
Şükür Məhişoğlu - yazarın bütün (266) yazıları.

Təcil

Təcil, cisim a nöqtəsindən b nöqtəsinə müəyyən zamanda dəyişən sürətlə hərəkət etdikdə cismin aldığı sürətlər fərqini, cismin məsafəni qət etmək üçün sərf etdiyi zamana böldükdə hər saniyə başına düşən sürətdi. Aydındır ki, (m-metr, san-saniyə)

Yazar: Şükür Məhişoğlu Oxunma: 78 Bölmə: Fizika
Lakota Cümhuriyyəti

Lakota Cümhuriyyəti, Amerika Birləşmiş Ştatlarının (ABŞ) mərkəzi hissəsinin quzeyində, Quzey Dakota, Güney Dakota, Nebraska, Vyominq və Montana əyalətlərinin ərazilərinin bir qisminin daxil olduğu torpaqları əhatə edən və 2007-ci ildə Viyana sözləşməsinə dayanaraq yerli qızıl dərililər olan Siyular tərəfindən qurulan dövlətdir.

Şeyx Nizami Gəncəvi Üveysi

Şeyx Nizami Gəncəvi Üveysi və ya Zəki Müəyyədinin oğlu Yusifin oğlu Şeyx Nizami İlyas Gəncəvi Üveysi böyük Türk bilgilisi və şairidir. Qısaca olaraq Şeyx Nizami Gəncəvi yada Nizami Gəncəvi adı ilə tanınır. Doğum tarixi tartışmalı olsada 1141-ci ildə Gəncə şəhərində doğulduğu qəbul edilməkdədir.

Yazar: Şükür Məhişoğlu Oxunma: 71 Bölmə: Adamlar
Düz dünya düşüncəsi

Düz dünya düşüncəsi, dünyanın düz bir disk şəkilində olduğunu iddia edən və isbat etməyə çalışan nəzəriyyədir. Bu düşüncəyə görə güney qütbü-Antarktika qitəsi yoxdur. Günəş və ay dünyanın üzərində fırlanır.

Yazar: Şükür Məhişoğlu Oxunma: 142 Bölmə: Təbiyyət
Babayi-əmir (jurnal)

Babayi-əmir, Bakı şəhərində, 21 aprel 1915-ci ildən 17 oktyabr 1916-cı ilə qədər nəşr olunmuş həftəlik içtimai-siyasi jurnaldır. Nəşir edəni və baş redaktoru Əli Müznib Mütəllibzadə olmuşdur.

Yazar: Şükür Məhişoğlu Oxunma: 116 Bölmə: Qurumlar
Efiklər

Efiklər, Nigeriyada ibibiоların subetnik qrupu. Krоss çayının (Krоs-River ştatı) aşağı axarından Kamerunun həmsərhəd rayоnlarınadək uzanan ərazidə yaşayırlar. Sayları 700 min nəfərdir. Efik dilində danışırlar.

Yazar: Şükür Məhişoğlu Oxunma: 88 Bölmə: Topluluqlar
Sultan  Alp Arslan (Kakan)

Davud Çağrı oğlu Məhəmməd Alp Arslan, Səlcuqlu Elindən 2-ci Türk Kakanıdır. Səlcuqlu elindən Türk Kakanı olmuş Tuqrul (Tuğrul) bəyin qardaşı oğludur. Harda doğulması və neçənci ildə doğulması tartışılır. Ən güvənilir qaynaq kimi İbnü’l-Esirin verdiyi bilgi götürülür və 20 yanvar 1029-cu il qəbul edilir.

Yazar: Şükür Məhişoğlu Oxunma: 102 Bölmə: Adamlar
Çılpaqgözlülər (Ablepharus)

Çılpaqgözlülər (Ablepharus), uzunayaqlılar fəsiləsinə aid olan kərtənkələ cinsidir. Bədəni uzun, hamar və yumuru pulcuqlarla örtülmüşdü. Uzunluğu 15 sm-ə qədər olur. Ətrafları zəif inkişaf etmiş və beş barmaqlıdır.

Yazar: Şükür Məhişoğlu Oxunma: 94 Bölmə: Təbiyyət
Azıx adamı (Azıxantrop)

Azıx (𐰀𐰔:𐰶:𐰑𐰢𐰃) adamı (Azıxantrop), Azərbaycanda Azıx mağarasında qalıqları tapılmış ən qədim adam. Türkcə Azıx və yunanca antrop sözləri birləşdirərək Azıxantrop adlandırılmışdır.

Yazar: Şükür Məhişoğlu Oxunma: 69 Bölmə: Tarix
Ağrı dağı

Ağrı dağı, Türkiyənin ən yüksək dağıdır. Türkiyənin şərq ucqarında, Ağrı elinin ərazisində yerləşir.

Hesaba giriş
Üzvülük adınız: Üzv olun Şifrəniz: Şifrənizi unutmusunuz?